Rechtspraak in Nederland 2004

De publicatie Rechtspraak in Nederland geeft statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. De gegevens gaan over de activiteiten van o.a. rechtbanken (inclusief sector kanton), gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook het openbaar ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau komen aan bod. Deze editie doet verslag van de periode 1995 tot en met 2004. De informatie is bedoeld voor het onderwijsveld, de beroepsgroepen op het gebied van de juridische organisatie en dienstverlening evenals beleid en wetenschap.

Deze vijfde editie (2004) bevat een beschrijving van de organisatie van het juridische bedrijf en de ontwikkelingen daarin. Verder geeft het boek uitvoerige informatie in tekst, staten en figuren over de cijfermatige trends op de traditionele rechtsgebieden: burgerlijk recht, bestuursrecht en strafrecht. In een afzonderlijk hoofdstuk komen de financiën – zowel uitgaven als inkomsten – en het personeel van openbaar ministerie en rechtspraak aan bod.

De statistische informatie in Rechtspraak in Nederland omvat o.a.:

• Kinderbeschermingsmaatregelen (voogdij, ondertoezichtstelling en adoptie);
• Belastingrechtspraak;
• Asielverlening;
• Wet Mulder (vooral verkeersovertredingen);
• HALT en jeugdrechtspraak;
• Doorlooptijd strafprocedures
• Bijzondere procedures als herziening, gratie en uitlevering;
• Schadevergoeding aan ex-verdachten in Nederland (strafrecht).

De publicatie wordt afgesloten met een beknopte begrippenlijst van juridische termen en een beschrijving van de bronnen.

Rechtspraak in Nederland 2004

Deze aflevering is alleen elektronisch beschikbaar.
ISBN 10: 90-357-1678-7
ISBN 13: 978-90-357-1678-0