Jaarboek onderwijs in cijfers 2006

Jaarboek onderwijs in cijfers 2006

Dit is de achtste editie van het Jaarboek onderwijs in cijfers. Hierin presenteert het CBS ieder jaar zijn meest actuele cijfers over onderwijs. De publicatie bestaat uit een artikelen- en tabellendeel. De korte artikelen zijn geïllustreerd met grafieken. Het boek is bedoeld als naslagwerk voor iedereen die beroepshalve of anderszins geïnteresseerd is in het onderwijs in Nederland.

Naast de vaste informatie over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven wordt in iedere editie een aantal thema’s speciaal belicht. Een van die thema’s is dit jaar het mbo. Het mbo levert grote aantallen schoolverlaters af voor de arbeidsmarkt. Verder komen aan bod het onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking, de deelname aan het voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering, de schoolkleur in het voortgezet onderwijs, het studierendement van brugklassers, post-initieel onderwijs en universitair onderzoek.

In het tabellengedeelte wordt een grote verscheidenheid aan onderwijsgegevens overzichtelijk gepresenteerd.

Jaarboek onderwijs in cijfers