Wijk- en buurtkaart 2003

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de buurtgrenzen met de kerncijfers van de buurten. De kaart is samengesteld uit drie bronnen: gemeentegrenzen op land volgens de kaart van gemeentegrenzen van de Topografische Dienst Kadaster, buurtgrenzen volgens opgave van de gemeenten en de grens van het land met grotere wateren volgens de meeste recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS. In deze bestanden zijn alle grenzen gegeneraliseerd.

De kerncijfers van de buurten zijn aan de buurtkaart toegevoegd en, geaggregeerd naar wijk en gemeente, respectievelijk aan de wijk- en gemeentekaarten toegevoegd. De digitale geometrie wordt geleverd in ESRI™ shapeformaat.

Wijk- en buurtkaart 2003

Dit ZIP-bestand bevat de digitale geometrie in ESRI™ shapeformaat en de toelichting inclusief voorwaarden voor het gebruik.

Toelichting wijk- en buurtkaart 2003

Dit bestand bevat de toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie.

Volledige geometrie

De begrenzing van de buurten met de volledige (niet-gegeneraliseerde) geometrie, is als verbijzondering toegevoegd aan de volledige digitale geometrie van de gemeentegrenzen van de Topografische Dienst Kadaster. U kunt deze kaart bestellen via de Topografische Dienst Kadaster (servicedesk@tdkadaster.nl).

Voor alle digitale geometrie geldt dat publicatie van de kaart is toegestaan, mits het CBS en de Topografische Dienst Kadaster als bronnen worden vermeld.

Meer kaarten en geometrie

Het CBS publiceert meer informatie op kaarten of als digitale geometrie:

  • Bestand Bodemgebruik
  • Kaarten regionale indelingen