Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland deel 4. Bossen, struwelen en ruigten

Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland deel 4.

Deel 4 van de Atlas van Plantengemeenschappen bevat verspreidingskaarten van de plantengemeenschappen van bossen, struwelen en ruigten in Nederland. Verder geeft de atlas een uitgebreide beschrijving van de oecologie, de kenmerkende plantensoorten en de veranderingen in voorkomen. Ook de bedreigingen en mogelijkheden tot herstel komen aan de orde.

Met het uitkomen van het vierde en laatste deel van de Atlas van Plantengemeenschappen is de verspreiding van de verschillende begroeiingen in Nederland compleet in beeld gebracht. De publicatie is een gezamenlijke uitgave van KNNV Uitgeverij, Centraal Bureau voor de Statistiek, Alterra, VEWIN, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat en KIWA.

ISBN 90-50-11197-1
Prijs € 40,95 (excl. verzend- en administratiekosten)
Uitvoering: 280 p., 21 x 28 cm, genaaid, gebonden, fullcolour
Auteurs: E.J. Weeda, J.H.J. Schaminée en L. van Duuren

U kunt deze publicatie bestellen via de boekhandel of bij KNNV Uitgeverij.