De Nederlandse samenleving 2004, sociale trends

De Nederlandse samenleving 2004, sociale trends

Hoe snel groeit de bevolking nog? Zitten we steeds langer op school? Stijgt de arbeidsdeelname nog? Is de mening over onze gezondheid veranderd? Zijn de inkomensverschillen toegenomen? Is Nederland onveiliger geworden? Antwoorden op deze vragen worden gegeven in De Nederlandse samenleving 2004, sociale trends. Deze publicatie is een nuttig naslagwerk voor beleidsmakers, journalisten, studenten en andere geïnteresseerden.

ISBN: 9035728084
CBS-kengetal: A-134
Prijs: 33,00 (excl. administratie- en verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.