Landelijke natuurmeetnetten 2002

Ebooks:

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties uitvoeren binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. De meetnetten moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om betrouwbare cijfers te kunnen opleveren. Het CBS bewaakt deze kwaliteit en rapporteert daar jaarlijks over, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij (LNV). Ook bevat de publicatie van alle soorten de landelijke ontwikkelingen.