Rechtspraak in Nederland 2001

Rechtspraak in Nederland verschaft een keur aan statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. De gegevens betreffen rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State. Ook het openbaar ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau komen aan bod.