Emancipatiemonitor 2002

Dit is de tweede editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepresenteerd. De Emancipatiemonitor is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CBS.