Samenleven: nieuwe feiten over relaties en gezinnen

Samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en scheiden worden in een historische en internationale context geplaatst. Naast een presentatie van de meest recente cijfers wordt ook ingegaan op de vraag of de ontwikkelingen slechts tot variaties op hetzelfde thema leiden, dan wel tot een wezenlijk anders ingerichte samenleving.