Motorvoertuigenpark 2001

De publicatie Motorvoertuigenpark 2001 bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse motorvoertuigenpark op de peildatum 1 januari 2001. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van de RDW, Centrum voor voertuigtechniek en informatie. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari 2001 in het kentekenbestand voorkwamen. Het doel van dit register is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van onder andere een goede uitvoering van de Wegenverkeerswet en handhaving van voorschriften hiervan en voor statistische doeleinden. De informatie over het aantal nieuw verkochte voertuigen is afkomstig van RDC Datacentrum BV.