Het herkennen van ziekenhuisopnamen en overlijden in cohort-onderzoek via landelijke registraties

In een samenwerkingsproject van het CBS, Prismant en de Afdeling Epidemiologie & Biostatistiek van het AMC is een methodologische studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van het anoniem koppelen van landelijke registraties van ziekenhuisopnamen, bevolking en sterfte. Dit biedt mogelijkheden voor het verrichten van statistische analyses naar de samenhang tussen ziekte- en sterftegegevens, ook als de sterfte pas na enkele jaren optreedt.