Wij verzamelen data

© CBS

Het CBS haalt zo veel mogelijk informatie uit bestaande registraties van de overheid en bedrijven. Het gebruik daarvan is wettelijk vastgelegd, en privacy en betrouwbaarheid staan voorop. Daarnaast verzamelt het CBS zelf gegevens met enquêtes. Ook nieuwe databronnen, zoals big data, vormen steeds vaker de basis van de statistieken.

In 1996 werd in de CBS-wet vastgelegd dat het CBS de administratieve lasten (veroorzaakt door enquêtes) zo laag mogelijk moet houden en voor statistische doeleinden overheidsregistraties mag inzetten. Waar mogelijk is het CBS dan ook overgestapt van steekproefsgewijze enquêtering van mensen en bedrijven naar het verzamelen van data uit administratieve bronnen van andere overheidsinstellingen.

wij verzamelen data