Universiteit Utrecht academiegebouw
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

CBS werkt samen met universiteiten en hogescholen

Het CBS werkt steeds vaker samen met universiteiten en hogescholen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gezamenlijk onderzoek, de creatie van bijzondere leerstoelen en de detachering van medewerkers. Daarnaast biedt het CBS PhD-studenten de mogelijkheid onderzoek te verrichten aan de hand van CBS-(micro)data.

kaart nederland samenwerking CBS en universiteiten

De samenwerking krijgt concreet vorm door een raam- of samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Dit houdt in dat beide partijen - zowel het CBS als de universiteit of hogeschool - een overeenkomst tekenen, waarin ze aangeven op welke thema’s en welke manieren zij samen onderzoek gaan verrichten. In de afgelopen jaren zijn veel universiteiten en hogescholen een (raam)overeenkomst met het CBS aangegaan. In bovenstaand kaartje kunt u zien wie dat zijn.

Minisymposium en ondertekening raamovereenkomst tussen RUG en CBS
‘We willen onze samenwerking intensiveren, vooral op methodologisch gebied en qua datascience. Daarnaast willen we onze expertise bundelen op het gebied van remote access (toegang tot microdata van het CBS onder strikte voorwaarden, red.) en de virtuele werkplekken van onze onderzoekers’, aldus directeur Ronald Stolk van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Dorret Boomsma, professor VU
‘Door die raamovereenkomst wordt alles wat nu al mogelijk is makkelijker, denk bijvoorbeeld aan directe samenwerking tussen de onderzoekers van het CBS en de VU’, aldus Professor Dorret Boomsma, biologisch psychologe aan de VU.

Meer weten?

Voor meer informatie over samenwerking met universiteiten en hogescholen kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum CBS en Hoger Onderwijsinstellingen (ECHO).