Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:sensordata
13 resultaten voor keyword:sensordata

Comparing activity trackers to investigate physical activity

Fysieke activiteit wordt typisch gemeten aan de hand van vragenlijsten die vaak meetfouten bevatten, en specifiek de hoeveelheid fysieke activiteit van de populatie overschatten. Dit document...

Artikelen

Investeren in databewustzijn van burgers

Investeren in databewustzijn van burgers

Artikelen

CBS stopt met handmatige prijswaarneming in winkels

CBS stopt met handmatige prijswaarneming in winkels

Artikelen

Consumentenprijsindex (CPI) nóg nauwkeuriger berekend

Door gebruik te maken van onder andere scannerdata en webscraping kan het CBS nog sneller en effectiever de prijsontwikkeling volgen

Artikelen

Vroeg begin hooikoortsseizoen

Hooikoortspatiënten hebben in 2019 relatief vroeg in het jaar medicijnen gekocht voor hun pollenallergie. De eerste piek in aanschaf van hooikoortsmedicatie lag al in februari en begin maart, ruim...

Artikelen

CBS experimenteert met sensordata uit de landbouw

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Artikelen

Hooikoortsindex

De lente loopt op zijn eind, de zomer komt eraan. De natuur is aan het bloeien en aan graspollen ook geen gebrek

Overig

Verdieping van de zeevaartstatistieken: lading en routes van zeeschepen

Het CBS publiceert elk kwartaal over de goederen die in de Nederlandse zeehavens gelost en geladen worden. Die informatie krijgt het CBS van de douane en Royal Dirkzwager.

Overig

Transport over wegennet afleiden uit sensordata zonder steekproefontwerp

Big data heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen in verschillende disciplines. In de officiële statistiek heeft big data de potentie om statistieken goedkoper, sneller en gedetailleerder...

Overig

Van niet-kanssteekproef naar populatie: vrachttransport over het wegennetwerk

Het gebruik van non-probability data als primaire databron in officiële statistieken is momenteel een actief onderzoeksgebied. Als het traditionele steekproefontwerp ontbreekt zouden moderne machine...

Overig

Corrigeren van enquête metingen met sensordata van de weg

Onderzoeken waarbij met een dagboek wordt gevraagd om gespecificeerde tijdsintervallen bij te houden hebben een hoge belasting voor de respondent.

Overig

Betere flashraming binnenvaart dankzij sensordata

Betere flashraming binnenvaart met behulp van sensordata.

Overig

Verdieping van de zeevaartstatistieken: transshipment

Verdieping van de zeevaartstatistieken: nieuwe visualisatie transshipment containerstromen.

Overig