© Hollandse Hoogte

Locatiescan: nieuw innovatief product voor ondernemers

CBS en de Kamer van Koophandel hebben hun krachten gebundeld. Dit heeft geleid tot een mooi, nieuw product voor ondernemers: de locatiescan. Met de locatiescan kunnen ondernemers cijfers opvragen over de bevolking en de aanwezigheid van zakelijke klanten in bepaalde gemeenten of wijken. Met aanvullende gegevens over bijvoorbeeld bestedingen kunnen zij zien of een bepaald gebied geschikt is als toekomstige vestigingsplaats. Het initiatief voor de ontwikkeling van dit product kwam van de Kamer van Koophandel. CBS heeft zijn ervaring met het maken van statistieken en innovatie ingebracht.

Beleidslijn

Martijn Jonker is adviseur innovatielab bij de Kamer van Koophandel. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de locatiescan. Hoe is het idee voor een locatiescan ontstaan? ‘Na de fusie van de Kamers van Koophandel in 2014 is onze beleidslijn dat we meer gebruik willen maken van de nieuwe digitale kanalen en van het handelsregister. Ik heb dat opgepakt en ons innovatielab heeft dat verder uitgewerkt. Na contact met Maarten Emons van het CBS zijn we gaan kijken welke CBS-cijfers het beste voor dit product konden worden gebruikt.’

Eerstelijnsproduct

Emons, tot voor kort innovatiemanager bij CBS, bevestigt Jonkers verhaal. ‘Het idee voor deze locatiescan sprak ons meteen aan. Met de locatiescan leveren we basiscijfers - bijvoorbeeld over de bevolking en uit het handelsregister - waardoor de ondernemers snel en gemakkelijk kunnen bepalen of een bepaald gebied interessant is als vestigingsplaats. Wij geven geen advies of oordeel over de vestigingsplaats. Het is een eerstelijnsproduct. In feite stellen we de data van het CBS en de Kamer van Koophandel gecombineerd beschikbaar, waardoor ondernemers zelf een scan kunnen maken. Je kunt het zien als een eerste oriëntatie. Aanvullend onderzoek is dus wel nog nodig.’

Rapport

De locatiescan brengt de beoogde vestigingsgemeente of -wijk in kaart in de vorm van een rapport dat de aanvrager binnen enkele minuten per mail ontvangt. In het rapport staan gegevens over het aantal inwoners en hun inkomen, de herkomst van de inwoners, het aantal branchegenoten (inclusief starters en stoppers), de overlevingskansen van ondernemingen na 1 tot 5 jaar (gebaseerd op historische gegevens) en het aantal mogelijke zakelijke klanten. De gegevens van het beoogde gebied worden afgezet tegen het Nederlands gemiddelde.

Voorlichtingstaak

Volgens Jonker past dit nieuwe product, dat op 21 februari jl. werd gelanceerd, in de voorlichtingstaak van de Kamer van Koophandel. ‘De locatiescan is in de afgelopen maanden getest. Ruim 1.700 scans zijn inmiddels gedownload. Het merendeel van de gebruikers is positief. Voorlopig stellen wij het product tot mei van dit jaar gratis beschikbaar. Vanaf 1 mei kost de locatiescan €10,-. Mocht het product een succes worden, dan willen we het de komende jaren verder door ontwikkelen.’

De locatiescan is te vinden op www.locatiescan.info.