Voedings- en genotmiddelen; hoofdelijk verbruik beschikbaar gekomen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een overzicht van de consumptie van een aantal belangrijke voedings- en genotmiddelen.

Doelpopulatie

Externe gegevens, van onder meer productschappen, brancheverenigingen en het Ministerie van Financiën.

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

1899.

Frequentie

Een aantal keren per jaar.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

n.v.t.

Waarnemingsmethode

n.v.t.

Berichtgevers

Productschappen, brancheverenigingen en het Ministerie van Financiën. 

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Omdat de cijfers voor een belangrijk deel afkomstig zijn van derden, moeten ze aan plausibiliteitcriteria voldoen om in de tabel te worden opgenomen.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

n.v.t.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Naast de hierboven beschreven plausibiliteitcriteria worden de uitkomsten ook op tabelniveau bekeken. Hierbij worden uitkomsten vergeleken met andere statistische gegevens. Ongeloofwaardige ontwikkelingen geven aanleiding om het basismateriaal nogmaals kritisch te bekijken en eventueel correcties aan te brengen.