Uitgaven veiligheidszorg

Wat behelst het onderzoek

Doel

Statistische beschrijving van de geldstromen in de veiligheidszorg.

Statistische eenheid

Aanbieders en financieringsbronnen van veiligheidszorg.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek heeft cijfers beschikbaar vanaf 2002.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn het eerste jaar van publicatie voorlopige cijfers. Bij publicatie van een nieuw verslagjaar worden de overige verslagjaren definitief.

Berichtgevers

Aanbieders veiligheidszorg

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

In een integratieproces worden gegevens uit diverse interne en externe bronnen met elkaar geconfronteerd en geanalyseerd. Uit dit proces resulteren dossiers van aanbieders van veiligheidszorg die inzicht verschaffen in de uitgaven naar financieringsbronnen en activiteiten.

Berichtgevers

Interne bronnen: productiestatistieken, overheidsfinanciën.

Externe bronnen: rijksjaarverslagen, financieringsgegevens, jaarverslagen, financiële overzichten.

Controle en correctiemethoden

De opgave van de bronnen worden beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van eerdere verslagperiodes en vergelijkbare bronnen.

Meer informatie is te vinden in de Aanvullende onderzoeksbeschrijving Uitgaven aan Veiligheidszorg.