Prijzen huisbrandolie, petroleum en zware stookolie

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het weergeven van de gemiddelde adviesprijzen ( excl. btw)  voor huisbrandolie, petroleum en  zware stookolie.

Doelpopulatie

Externe gegevens van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) en de grote oliemaatschappijen.

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

De eerste beschikbaar gekomen uitkomsten hebben betrekking op het gemiddelde over het jaar 1996. Sindsdien kent het onderzoek een kwartaalfrequentie.De prijzen van zware stookolie en petroleum zijn slechts beschikbaar tot en met respectievelijk het 1e en het 2e kwartaal van 2004.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

n.v.t.

Waarnemingsmethode

De gegevens zijn voor wat betreft petroleum en stookolie  afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE). Voor de prijzen van huisbrandolie gelden de grote oliemaatschappijen als bron.

De adviesprijzen voor huisbrandolie en petroleum hebben betrekking op een levering van meer dan 4 000 liter per keer. De adviesprijzen van zware stookolie hebben betrekking op stookolie met een zwavelgehalte van maximaal 1 procent en levering per tankauto. Alle adviesprijzen zijn inclusief heffingen.

Berichtgevers

Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) en grote oliemaatschappijen.