Nieuwe en tweedehands motorvoertuigen naar voertuigsoort

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van overzichten met informatie over nieuwe en tweedehands verkochte motorvoertuigen naar voertuigsoort: personenauto, bestelauto, vrachtwagen (zonder oplegger), trekker voor oplegger, speciaal voertuig, bus en motorfiets.

Doelpopulatie

Alle nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen met een geldig Nederlands kenteken en geregistreerd in het databestand van RDC.

Statistische eenheid

Transacties van motorvoertuigen met een geldige inschrijving in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Aanvang onderzoek

In de StatLine-tabel zijn gegevens over nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigenpark beschikbaar vanaf januari 2007. De oude tabel “Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands” met cijfers over de verkoop van motorvoertuigen uit oudere jaren (januari 1997 tot en met derde kwartaal 2015) wordt gearchiveerd, maar is wel nog beschikbaar in StatLine.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Nieuwe maandcijfers worden doorgaans binnen 2 weken na afloop van de verslagperiode (kalendermaand) gepubliceerd. De cijfers van het lopende én het voorgaande kalenderjaar hebben nog een voorlopig karakter.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale tellingen van gegevens uit het register van RDC. Met behulp van deze registratie worden tellingen gemaakt van alle voertuigen die in een afgelopen periode nieuw of tweedehands verkocht zijn.

Waarnemingsmethode

RDC onderscheidt diverse statistische rapportages voor de automotiv markt. CBS heeft via AutoConnect Dashboard Nationaal toegang tot marktinformatie over nieuw en tweedehands verkochte motor voertuigen. Deze inMotiv-data wordt maandelijks door het CBS gedownload.

Berichtgevers

De statistieken over nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen zijn gebaseerd op gegevens uit het bestand van RDC, die hun gegevens weer hebben afgeleid uit de kentekenregistratie van de RDW.

Steekproefomvang

Het betreft een integrale telling van alle verkochte voertuigen met een geldig Nederlands kentekenbewijs uit het bestand van RDC. Als een voertuig binnen 3 maanden na 1e registratie (Verkoop nieuw) bij de RDW voor export wordt aangemeld, dan wordt de status ‘Verkoop Nieuw’ geschrapt. Deze registratie wordt dan niet gezien als een echte verkooptransactie op de Nederlandse markt. De RDC verkoopstatistieken worden gecorrigeerd, de verkoopregistratie wordt hierin ongedaan gemaakt en opgeschoond. Voor de verschillende voertuigsoorten worden verschillende termijnen gehanteerd met betrekking tot de vaststelling van re-export.

  • personenauto’s: 3 maanden;
  • motorfietsen: 12 maanden;
  • bedrijfsvoertuigen: 0 maanden, geen correctie voor re-export.

Controle- en correctiemethoden

Na het downloaden van de meest actuele data, meestal aan het begin van elke maand, uit het bestand van RDC wordt deze data met oudere maanden vergeleken en geanalyseerd.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

RDC inMotiv past bij de verwerking van de RDW kentekenregistraties voor het vaststellen van de “nieuwe verkopen” en “gebruikte verkopen” een aantal business rules toe. Deze zijn onder andere vastgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties RAI en BOVAG en hebben tot doel een zo zuiver en consistent mogelijke statistische weergave te bewerkstelligen zodat de verkoopcijfers van de verschillende jaren vergelijkbaar blijven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat achteraf correcties in de statistieken worden aangebracht waardoor na de laatste update van de database de eerder gerapporteerde (historische) marktcijfers marginaal veranderd kunnen zijn. De meest actuele database geeft dus de meest actuele stand van zaken weer, ook met betrekking tot de registraties van de voorgaande maanden.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De oude-gearchiveerde tabel “Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands” beslaat de periode tussen 1997 en het derde kwartaal 2015. Door wijzigingen in de bronbestanden van RDC zijn cijfers in de nieuwe tabel “Nieuw en tweedehands verkoop van motorvoertuigen” vanaf januari 2007 verbeterd. Er kan namelijk een betere verdeling gemaakt worden naar vrachtauto’s en speciale voertuigen. Hierdoor zullen deze cijfers verschillen met de cijfers uit de gearchiveerde tabel.

Tijdreeksen

N.v.t. 

Beschrijving kwaliteitsstrategie

N.v.t.