Kapitaalgoederenvoorraad

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Beschrijven van de kapitaalgoederenvoorraad in de delfstoffenwinning, industrie en nutssector. Per jaar worden ongeveer 350 bedrijven bezocht en wordt de kapitaalgoederenvoorraad ter plekke opgemaakt. Dit volgens een roulerend schema waarbij elk bedrijf eens per vijf jaar bezocht wordt. In de tussenliggende jaren worden de kapitaalgoederenvoorraad afgeleid op basis van de investeringen en desinvesteringen die jaarlijks worden gemeten.

Doelpopulatie

Alle in het verslagjaar actieve bedrijfseenheden in de SBI-afdelingen 10-41 (ca. 64.500 bedrijven).

Steekproefomvang

Directe waarneming van ca 350. bedrijven in grootteklasse 7-9.

Steekproefeenheid

Bedrijf.

Berichtgevers

Ondernemers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Waarnemingsmethode

Buitendienstbezoek.

Frequentie

Jaarlijks.

Soort onderzoek

Roulerend bezoekschema.

Verslagperiode

Jaar.

Entiteit

Kapitaalgoederenvoorraad.