Gevangeniswezen

Doel

Beschrijving van de toepassing van de voorlopige hechtenis en de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen voor volwassenen (bevolking, celcapaciteit en personeel).

Doelpopulatie

Alle gedetineerden in Nederland (volwassenen regiem)

Berichtgevers

Cel Informatie Systeem (CIS). Eigenaar van het systeem is de minister van Justitie, voor hem de directeur Gevangeniswezen. De opslag van de informatie is centraal geregeld, het beheer wordt gedaan door ICT Services DJI te Gouda.

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse datalevering

Frequentie

Eenmaal per jaar (standcijfers en stroomcijfers)

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Verslagperiode

Jaarlijks

Entiteit

Gedetineerden