Luchtvaart

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van overzichten met informatie over verkeer en vervoer in de luchtvaart, m.n.

 • het aantal vliegbewegingen
 • het vervoer van passagiers, goederen en post

De gegevens zijn onder meer uitgesplitst naar soort vlucht, naar herkomst en bestemming van de vlucht (land en luchthaven).

Doelpopulatie

De Nederlandse luchthavens met burgerluchtvaart en het aantal vliegbewegingen naar kenmerken als soort vlucht, aankomst/vertrek, vervoersaspect.

Luchthavens met handelsverkeer leveren daarnaast extra detailinformatie over passagiers- en goederenvervoer op verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen (met als hoofdactiviteit het vervoer van reizigers, vracht en post tegen betaling).

Luchthavens met handelsverkeer

Het betreft hier de luchthavens van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Groningen. Handelsverkeer omvat alle verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen met als hoofdactiviteit het commerciële vervoer van reizigers, vracht en post tegen betaling.

Deze vluchten worden als volgt onderverdeeld:

 • Geregelde vluchten, zijnde commerciële overlandvluchten welke worden uitgevoerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling (lijnvluchten). 
 • Niet-geregelde vluchten, zijnde commerciële overlandvluchten met een ongeregeld karakter (chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer).

"Kleine" luchthavens

 • Ameland
 • Budel
 • Drachten
 • Enschedé
 • Hilversum
 • Hoogeveen
 • Lelystad
 • Midden-Zeeland
 • Seppe
 • Teuge
 • Texel

Statistische eenheid

Nederlandse luchthavens met burgerluchtvaart.

Het CBS ontvangt maandelijks bestanden met informatie over alle vluchten van/naar 5 "regionale" luchthavens met handelsverkeer en 11 "kleinere" burgerluchthavens.

Aanvang onderzoek

Luchthavens met handelsverkeer: 1994

"Kleine" luchthavens: 1996

Frequentie

De aanlevering van het grondmateriaal geschiedt op maandbasis.

Kerncijfers worden maandelijks geactualiseerd, detailinformatie wordt slechts eenmaal per jaar op basis van complete jaarcijfers samengesteld.

Publicatiestrategie

Kernvariabelen worden per maand (als voorlopig) cijfer gepubliceerd. Detailinformatie verschijnt jaarlijks in definitieve vorm.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle vluchten van/naar Nederlandse luchthavens met burgerluchtvaart.

Waarnemingsmethode

De luchthavenautoriteiten leggen de gegevens van alle starts en landingen vast in een geautomatiseerd registratiesysteem. Het CBS ontvangt hieruit maandelijks een bestand met relevante statistische informatie. Van elke vlucht zijn gegevens opgenomen over onder meer het aantal vervoerde passagiers en/of de omvang van de vervoerde lading, naar herkomst en bestemming van de vlucht (land en luchthaven).

Berichtgevers

De Nederlandse luchthavens met burgerluchtvaart.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden zijn vooral toegespitst op de plausibiliteit van het grondmateriaal. Er vindt een plausibiliteitcontrole plaats op de combinatie van bepaalde vluchtsoorten in relatie tot bepaalde andere kenmerken van de vlucht. Juist vanwege allerlei strenge voorschriften en veiligheidsmaatregelen in de luchtvaart, zijn ook de registratiesystemen vrij accuraat. Doorgaans hebben de extra plausibiliteitscontroles dan ook nauwelijks toegevoegde waarde en leiden zij maar een enkele keer tot marginale aanpassingen.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

-

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De verzameling en bewerking van luchtvaartgegevens gebeurt in de huidige waarnemingsopzet vanaf 1996. Oudere gegevens echter zijn inhoudelijk nagenoeg volledig vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

-