Verschillende statistieken over perinatale en zuigelingensterfte

CBS publiceert jaarlijks sinds 1950 over perinatale sterfte en zuigelingensterfte. Met ingang van verslagjaar 2004 publiceert CBS een tweede (afwijkend) cijfer over beide sterftecijfers. De redenen om twee verschillende cijfers te publiceren en de verschillen tussen de twee cijfers zijn als volgt.

Perinatale sterfte en zuigelingensterfte; reeks vanaf 1950

De reeks met cijfers vanaf 1950 is grotendeels afkomstig uit de Basisregistratie Personen (BRP). CBS ontvangt apart van de gemeenten informatie over doodgeborenen. Van een doodgeboren kind moet aangifte worden gedaan bij de gemeente indien de zwangerschapsduur ten minste 24 weken is geweest. Levendgeborene kinderen worden opgenomen in de BRP indien de vader of moeder op het moment van de geboorte staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Daarbij wordt de zwangerschapsduur niet genoteerd. Op basis van deze gegevens worden de volgende gegevens over perinatale sterfte gepubliceerd:

  • De perinatale sterfte van levendgeborenen plus doodgeborenen na een zwangerschapsduur van tenminste 24 weken.
  • De perinatale sterfte van levendgeborenen plus doodgeborenen na een zwangerschapsduur van tenminste 28 weken.

Kinderen die levend geboren worden na een zwangerschap van minder dan respectievelijk 24 en 28 weken en binnen een week na de geboorte overlijden worden in deze cijfers meegeteld, omdat er in de CBS-cijfers over levendgeborenen geen informatie beschikbaar is over de zwangerschapsduur.

StatLinetabellen behorend tot deze reeks zijn onder andere:

Perinatale sterfte en zuigelingensterfte; reeks vanaf 2004

Bij internationale vergelijkingen van perinatale sterftecijfers wordt de grens van 22 weken zwangerschapsduur gehanteerd. Op basis van alleen de hierboven beschreven CBS-cijfers is het niet mogelijk om de Nederlandse perinatale sterfte met een afkapgrens van 22 weken te berekenen. Dit is één van de redenen geweest om de CBS-gegevensbronnen te koppelen aan informatie van Perined (tot 2015 de Stichting Perinatale Registratie Nederland). Het voordeel hiervan is dat nu van zowel alle dood- als alle levendgeboren kinderen, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer, informatie over de zwangerschapsduur beschikbaar is. Hierdoor is een betere internationale vergelijking mogelijk. Nadeel is dat alleen informatie beschikbaar is van kinderen waarvan de moeder in de BRP is opgenomen op het moment van de geboorte.

StatLinetabellen behorend tot deze reeks zijn onder andere: