Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014

In deze nota wordt beschreven hoe de lange tijdreeks CAO-lonen tot stand komt. Er worden reeksen omgerekend naar hetzelfde basisjaar en zo nodig worden reparaties uitgevoerd om methodebreuken te kunnen verwerken.