Smartphone metingen: gebruik van logdata om consumenten gedrag in kaart te brengen

Het CBS heeft in 2011 en 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van innovatieve methoden om statistieken te maken. Daarbij gaat het om het gebruik van bijvoorbeeld internetrobots en de inzet van smartphones. Deze methoden vallen onder de verzamelnaam “Internet als Databron (IaD)” of recent onder “Big data”.  In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de mogelijkheden om data te verzamelen over het gebruik van mobiele diensten en consumentengedrag bij het gebruik van zogenaamde smartphones.  Daarvoor is met toestemming op de smartphone van ca 130 respondenten een “app” geïnstalleerd, die voor één maand het gebruik van de smartphone heeft gemeten. Dit is aangevuld met flankerende enquêtes.