Methodologie De digitale economie 2006

Een methodologische beschrijving over enkele onderwerpen uit 'De digitale economie'. Aan bod komen: de informatie- en communicatietechnologie, ICT-goederen en –diensten, de afbakening van de ICT-sector, de telecom-infrastructuur en de invloed van ICT op de samenleving.