Methodebreuk Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2014

Vanaf 2014 verschilt de wijze van gegevensverzameling van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) op enkele punten van eerdere jaargangen. Dergelijke veranderingen kunnen systematische effecten op de uitkomsten hebben. In hoeverre hiervan sprake is, en of de uitkomsten dan nog volgtijdelijk vergelijkbaar zijn, kan op verschillende manieren onderzocht worden. CBS en TNO hebben de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de NEA-uitkomsten onderzocht en daarbij, in overleg, ieder een andere methode en criteria toegepast. Deze leiden deels, maar niet geheel tot dezelfde conclusies.

De methode en uitkomsten van de CBS-aanpak staan beschreven in deze twee rapporten.
De methode en uitkomsten van de TNO-aanpak staan beschreven in: Hooftman W., de Vroome E., en van den Bossche S. (2016) Trendanalyses op basis van de NEA: een beschouwing van de NEA-designwijzigingen per 2014. TNO, Leiden