Methodebeschrijving tijdreeks huishoudens

Dit rapport beschrijft de methode waarmee de tijdreeks huishoudens 1971-2010 is samengesteld uit de verschillende bronnen, namelijk de volkstelling 1971, de arbeidskrachtentelling, de enquête beroepsbevolking en de gemeentelijke basisadministratie.