Methodebeschrijving Outputprijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen, 2005=100

Per kwartaal berekent het CBS de reeks Outputprijsindexcijfer Bouwkosten nieuwe woningen. Met ingang van de cijfers over het eerste kwartaal van 2009 wordt deze reeks gepubliceerd op basis van 2005 = 100.