Methode heropnamenratio in ziekenhuizen, 2015

Dit Engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor het berekeningsmodel over 2015. Ook wordt de kwaliteit van het model geëvalueerd. Het model is berekend op basis van data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van DHD.

Het bijgevoegde Excel bestand ‘Coefficients readmission ratio model 2015.xls’ bevat de coëfficiënten en standaardfouten van het model, per diagnosegroep. 

In het heropnamenmodel worden dezelfde variabelen gebruikt als door het CBS worden toegepast in het model voor de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Voor de indeling van de variabelen wordt daarom verwezen naar het bestand 'Classification of variables HSMR 2015' en het methoderapport van de HSMR 2015, zie hieronder.

Erratum: 15-05-2018
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is achteraf een onvolkomenheid geconstateerd in het heropnamenrapport dat 22-06-2017 was gepubliceerd. Onze excuses hiervoor.

In tabel 3.2.1 waren per abuis de niet significante resultaten geteld in plaats van de significante. In bijgaand rapport is dat gecorrigeerd, inclusief de begeleidende tekst. Dit heeft geen invloed op het berekeningsmodel; de uitkomsten daarvan zijn ongewijzigd.