Lange Tijdreeks Motorvoertuigen, 1927 tot heden

Plausibiliteit en wijze van constructie van een historische reeks van motorvoertuigen vanaf 1927. 

In deze studie is onderzocht of het plausibel is om een lange tijdreeks motorvoertuigen vanaf 1927 te construeren op basis van historische CBS-publicaties en randinformatie. Om deze historische tijdreeks samen te stellen zijn de mogelijke bronnen opgezocht en geëvalueerd. Vervolgens is beschreven hoe is omgegaan met ontbrekende data en met de diverse breuken die in de loop van de tijd zijn ontstaan.