Jaarlijkse basisverlegging - CPI 2009

Met ingang van 2007 is de berekening en de publicatie van de CPI gewijzigd. In 2007 is de reeks 2006 = 100 gestart en is er gestart met het jaarlijks bepalen van een nieuw mandje van bestedingen, de jaarlijkse basisverlegging. Dit nieuwe mandje wordt in januari van elk jaar voor het eerst gebruikt voor de berekening van de prijsindexcijfers.