HSMR 2022 Methodological report

Het CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit Engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2020-2022.

In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen beschreven ten opzichte van eerdere HSMR-berekeningen. De belangrijkste wijziging is dat ziekenhuisopnamen met COVID-19 als hoofddiagnose voor verslagjaar 2022 zijn meegenomen in de HSMR. De COVID-19-opnamen van 2020 en 2021 zijn net als in eerdere HSMR-berekeningen uitgesloten van de HSMR 2020-2022.
In hoofdstuk 4 wordt de kwaliteit van het huidige HSMR-model geëvalueerd. Ook wordt ingegaan op het effect van het includeren van de COVID-19-opnamen op de HSMRs van 2022. 

Voor het rapport zie ‘HSMR 2022 Methodological report’.

Het Excel-bestand 'Classification of variables HSMR 2022' bevat de gebruikte indelingen voor de diagnosegroepen, zwaarteklasse, sociaaleconomische status en de herkomst van de patiënt.

Het Excel-bestand 'Coefficients HSMR 2022.xls' bevat de coëfficiënten en standaardfouten van het HSMR model per diagnosegroep.

Het Excel-bestand ‘Statistical significance of covariates HSMR 2022 model’ bevat de statistische significanties (95% betrouwbaarheid) van de covariaten van de 158 logistische regressies.

De HSMR 2022 uitkomsten worden door de ziekenhuizen zelf gepubliceerd (uiterlijk 31 december 2023), op de websites van de individuele ziekenhuizen.