CPI - Het gebruik van supermarktscannerdata in de Nederlandse CPI

Sinds januari 2010 past het CBS in de CPI een nieuwe methode toe bij de berekening van prijsindexcijfers op basis van scannerdata. Tegelijkertijd is het aantal bedrijven dat scannerdata aan het CBS levert uitgebreid van één supermarkt tot zes supermarkten. Dit rapport beschrijft de nieuwe methode inclusief de daarbij gebruikte formules en de beschikbare scannerdata. Enige resultaten worden gepresenteerd en vergeleken met indexcijfers berekend via een recent voorgestelde ‘benchmark’ methode.