CPI - Achtergrond jaarlijkse basisverlegging 2016

Deze paper geeft meer inzicht in de inhoud van de consumentenprijsindex (CPI). Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Van welke bestedingen meet het CBS de prijsontwikkeling? Welke gegevens worden hiervoor verzameld en wat wordt er gepubliceerd?

Ook worden enkele achtergronden bij de wegingen van 2016 besproken.