CPI - Achtergrond jaarlijkse basisverlegging 2012

In 2007 is de reeks 2006 = 100 gestart en is er gestart met een jaarlijkse basis-verlegging. In de jaarlijkse basisverlegging worden er nieuwe bestedingsaande-len bepaald.