Basisverlegging outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2005=100

Ieder kwartaal publiceert het CBS de Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Dit prijsindexcijfer geeft inzicht in het verloop van de bouwkosten van nieuwe woningen in Nederland. Met ingang van de publicatie over het eerste kwartaal van 2009, wordt de Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen vanaf het eerste kwartaal van 2005 berekend en gepubliceerd met het nieuwe referentiejaar 2005 (2005 = 100).