Achtergrond en doel Standaardclassificatie Misdrijven CBS 1993

Voor het samenstellen van de statistieken op het terrein van Criminaliteit en rechtshandhaving (Politiestatistiek, Statistiek Rechtbankstrafzaken, Gevangenisstatistiek, HKS/SSB statistiek en Slachtofferhulp) gebruikt het CBS de Standaardclassificatie misdrijven CBS 1993. Deze classificatie heeft het CBS begin jaren negentig vastgesteld, in overleg met de Commissie van Advies van de toenmalige Hoofdafdeling Statistieken van Rechtsbescherming en Veiligheid.

De classificatie beoogt alle misdrijven - vastgelegd in verschillende wetten en wetboeken - op een overzichtelijke en eenduidige wijze te typeren. Hierdoor kan de gebruiker van de statistische informatie de uitkomsten vergelijken. Overtredingen (lichte vergrijpen) ontbreken in deze classificatie.

De eerste versie van de classificatie dateert van 8 maart 1993. Sindsdien is zij een paar maal op details aangepast. De meest recente versie dateert van voorjaar 2005.

Bij de standaardclassificatie 1993 behoort ook de verkorte standaardclassificatie misdrijven en de toelichting.