Uitlevering

Het overdragen van personen door een staat aan een andere staat ter berechting en bestraffing voor aldaar begane misdrijven, op grond van een verdrag tussen deze staten.