Reguliere verblijfsvergunning

Document dat een persoon na inwilliging van een reguliere aanvraag tot verblijf het recht geeft in Nederland te verblijven.