Uitlevering, verzoek om -

Verzoek van een staat aan een andere staat om een daar verblijvende persoon die wordt verdacht van een strafbaar feit over te brengen naar de verzoekende staat.