Lyceum

Het lyceum is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen het atheneum of het gymnasium kunnen volgen.
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) kent twee onderwijssoorten: het gymnasium en het atheneum. Op het gymnasium zijn Grieks en Latijn in de onderbouw verplichte vakken. In de bovenbouw moeten de leerlingen minimaal één van deze klassieke talen volgen. Op het atheneum zijn Grieks en Latijn geen verplichte vakken, maar kunnen ze als keuzevak worden gevolgd