Extramurale detentie

Vorm van vrijheidsbeperking waarbij gevangenen buiten de muren van een penitentiaire inrichting verblijven.
Onder extramurale detentie vallen de extramurale penitentiaire programma's (met en zonder elektronisch toezicht), elektronische toezicht en elektronische detentie. Het elektronisch detentiehuis (EDH) valt niet onder extramurale detentie omdat hier de gedetineerden in een penitentiaire inrichting verblijven.