Elektronisch Detentiehuis (EDH)

Tehuis waarin gedetineerden 's nachts en in het weekend verblijven waarbij zij een zender bij zich dragen in de vorm van een enkelband. Overdag volgen de gedetineerden een gemeenschappelijk dagprogramma (arbeid) buitenshuis. Een computer registreert op welke tijdstippen de deelnemers het tehuis verlaten en terugkeren en waar ze zich in het tehuis ophouden.
Het Elektronisch Detentiehuis wordt gerekend tot de overige capaciteit van penitentiaire inrichtingen en telt dus mee in de totale capaciteit daarvan.