Europese coöperatieve vennootschap (SCE)

Europese rechtspersoon, gebaseerd op Verordening 1435/2003 van de Europese Unie, specifiek gericht op bedrijven die als een coöperatie op de Europese markt economisch actief willen zijn. De rechtspersoon is niet gebonden aan een enkele lidstaat, maar heeft een eigen Europees juridisch kader.
Het eigen Europees juridisch kader maakt het de leden gemakkelijker om grensoverschrijdende activiteiten te ontwikkelen door samenwerking of fusie van bestaande coöperaties uit verschillende lidstaten, of door het opzetten van nieuwe coöperaties op Europese schaal.

Een Europese coöperatieve vennootschap kan worden opgericht:
• door minstens vijf natuurlijke personen uit minstens twee verschillende lidstaten;
• door minstens vijf natuurlijke personen en/of rechtspersonen die zelf rechtstreeks of via vestigingen onder het recht van verschillende lidstaten vallen;
• door vennootschappen die zelf rechtstreeks of via vestigingen onder het recht van verschillende lidstaten vallen;
• door coöperaties uit minstens twee verschillende lidstaten;
• door omzetting van een coöperatie die al minstens twee jaar een vestiging of filiaal heeft die onder het recht van een andere lidstaat valt.