Eigen opsporing

Betreft de door de politie ambtshalve geconstateerde strafbare feiten.