Import van eigen bestanden

Het is mogelijk om uw eigen bestanden te koppelen aan CBS-gegevens, mits de gegevens rechtmatig verkregen zijn en voorzover het gaat om persoonsgegevens, de verstrekking van de gegevens aan het CBS voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het CBS anonimiseert uw bestanden en maakt koppeling met CBS-microdata mogelijk. Uiteraard gaat het CBS zorgvuldig om met uw informatie. Alle werkzaamheden zijn zo ingericht dat privacygevoelige informatie is afgeschermd van ongeoorloofde inzage. Als u eigen bestanden wilt koppelen aan CBS-microdata dan dient u deze veilig te uploaden via onze uploadprocedure en het informatieblad ingevuld mee te sturen met de upload.