Peilen doe je zo

Module over peilingen: hoe herken je een goede peiling? Hoe stel je een vragenlijst op? Hoe trek je een steekproef? Wat is een betrouwbaarheidsinterval?

Wat is Peilen doe je zo?

De module Peilen doe je zo heeft twee doelen. Het ene doel is om leerlingen bewust te maken van het feit dat niet elke peiling even betrouwbaar is. Dagelijks berichten de media over resultaten van onderzoeken, peilingen en enquêtes. Maar zijn deze wel altijd even goed uitgevoerd? Een peiling via X (v\h Twitter) richt zich al op een bepaalde doelgroep en zal dus niet representatief zijn voor heel Nederland. De module geeft een checklist die je kunt doorlopen om een peiling te beoordelen.

Het andere doel van de module is leerlingen te laten zien hoe je een juiste peiling opzet. Het behandelt onder andere de bepaling van je doelpopulatie, hoe je de vragenlijst opzet, hoe je de gegevens kunt verzamelen, op welke manier je de steekproef kunt trekken, het schatten van populatiekenmerken en non-respons.

Wat kun je ermee?

De module Peilen doe je zo is geschikt voor leerlingen in havo/vwo bovenbouw. Het kan dienen als inleiding voor de wiskundelessen over statistiek. Ook voor leerlingen die aan de slag gaan met hun profielwerkstuk is het een handig hulpmiddel, bijvoorbeeld voor het opzetten van een vragenlijst en het bepalen van de doelpopulatie en het trekken van een steekproef. Verder leert het leerlingen in algemene zin om kritisch naar mediaberichten te kijken en niet elke uitkomst van elk onderzoek klakkeloos als waarheid aan te nemen.

De uitwerkingen van de module zijn op te vragen via lerenmet@cbs.nl.