Migratie

Lesplannen voor leerjaar 2 van het vmbo en havo/vwo over migratie.

Migratie

'Ik vertrek - Zij vertrokken'

Deze lessen behandelen het thema migratie en zijn bedoeld voor leerjaar 2 van het vmbo en havo/vwo.

Lesdoelen

 • algemene begrippen rondom 'migratie';
 • het gebruiken van statistische gegevens;
 • een kritische houding bij het lezen van presentaties van statistische gegevens.

Materiaal

De lessen bestaan uit een interactieve pdf. De werkbladen kunnen individueel, in tweetallen of in kleine groepjes gemaakt worden.

Lestijd

Het materiaal biedt vulling voor drie lesuren:

 • twee lesuren waarin leerlingen zelfstandig kennis en vaardigheden verwerven;
 • een lesuur waarin gewerkt wordt aan een verwerkingsopdracht.

De verwerkingsopdracht kan ook als huiswerk opgegeven worden.

Leerdoelen

De leerlingen lezen aan het begin van de les welke kennis zij expliciet gaan leren:

 • Je kunt redenen voor migratie noemen;
 • Je kunt uitleggen wat push- en pullfactoren zijn;
 • Je kunt kerncijfers over de bevolking opzoeken in StatLine van CBS;
 • Je kunt uitleggen wanneer je iemand allochtoon of autochtoon noemt;
 • Je kunt voorbeelden geven van migranten in Nederland tot wel vijf eeuwen geleden;
 • Je kunt kritisch naar grafieken kijken en je bent ervan bewust dat cijfers en grafieken soms verkeerd worden gebruikt;
 • Je kunt enkele begrippen noemen die te maken hebben met migratie;
 • Je kunt dat wat je net geleerd hebt gebruiken in een verwerkingsopdracht.

Uitwerkingen

De docent kan de uitwerkingen opvragen via lerenmet@cbs.nl.