Vragenlijsten: tips & tricks

Deze module geeft enkele tips die leerlingen kunnen gebruiken bij het maken van een vragenlijst. Na het doorlopen van de tips kunnen de leerlingen oefenen met enkele opdrachten.

Wat is de module Tips & Tricks Vragenlijsten?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontwikkelt veel vragenlijsten. Veel informatie die het CBS verzamelt, komt binnen via registraties van instellingen en bedrijven, zoals van gemeenten, het UWV en de Belastingdienst. Maar niet alle informatie staat beschreven in registers. Meningen van mensen of redenen waarom mensen bepaalde keuzes maken bijvoorbeeld. Wanneer leerlingen zelf onderzoek moeten doen, zullen ze hiervoor ook soms een vragenlijst moeten maken. In deze module geeft het CBS korte en bondige tips die leerlingen hierbij kunnen helpen. De module bestaat uit een presentatie in pdf en een paar opdrachten.

Wat kun je ermee?

De presentatie kan klassikaal besproken worden via bijvoorbeeld een Digibord. Leerlingen kunnen deze presentatie ook als huiswerk zelfstandig doornemen. Vervolgens kunnen ze de tips toepassen bij de opdrachten. Deze opdrachten bestaan uit enkele "foute" voorbeelden die de leerlingen moeten verbeteren.